Научете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в България

Каквo представлява Книгата на Мормон?

Заедно с Библията, Книгата на Мормон ни учи относно Исус Христос и неизмеримата Му любов към нас. Каним ви да научите повече за това Писание, което ни доближава до Бог.

Още едно свидетелство за Исус Христос

Станете

Научете за живата вяра

Това, което проповядваме в неделя, е нещо, според което живеем всеки ден. Животът според принципите, които Исус Христос ни учи, ни дава цел, щастие и силата да преодолеем трудностите в живота.

Участвайте

Научете за семейството.

В Църквата сме едно голямо семейство. Вярваме, че всички сме братя и сестри с един любящ Небесен Отец. Пеем заедно, учим заедно и следваме Исус Христос заедно. Елате и вижте! Всички са добре дошли!

  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook Social Icon