Елате и чуйте

Апостол на Господ Исус Христос

Първото президенство и дванадесетте апостоли пред Христовата статуя в храма на Рим, Италия

Вярваме че през всяко време, Бог призовава пророци, като Своите служители и посланици за всички нас. В Новият Завет, Исус Христос призовал дванадесет апостоли, да ръководят църквата и получават откровение за хората на земята. И в нашите дни, Бог още веднъж е призовал дванадесет апостоли които действат в Неговото име, тъкмо както Той е призовал апостоли в Новият Завет. Имаме специалната привилегия да чуем един от тези Божии служители. Научете повече за възстановяването на църквата на Исус Христос.

Апостол на Господ ще дойде тук в България да ни говори! Всички са добре дошли да дойдат и чуят от този служител на Бог. 

Подробности за събитието:

  • Град: София

  • Място: Хилтън

  • Дата: Неделя, 15 Септември

  • Време: 12:30ч - 14:30ч

  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook Social Icon