Безплатна Книгата на Мормон

Поръчвайте безплатен екземпляр на Книгата на Мормон

Прочел съм и съм съгласен с политиката на поверителност

Открий Бог за себе си

Възможно ли е Бог да спре да говори с човечеството след Новия Завет? Или даже след Стария Завет? Предците ни били научени от живи пророци. Тези живи пророци са написали светите писания които съдържат дълбоки духовни уроци, заложени в историята на народа им.

  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook Social Icon