Бог, нашият Небесен Отец

Бог ни познава лично. Той ни обича и отговаря на молитвите ни.

Бог съществува ли?

Да. И той ви познава и обича

Бог е Отец на всички нас. Той познава и обича всяко свое дете с чиста, бащинска любов. Понеже живее в небесата, често го наричаме Бог, нашият Небесен Отец. В неговите очи, всички сме еднакви, достойни за любов и щастие. Бог познава и разбира всеки от нас лично. Познава силите ни, слабостите ни, надеждите ни и страховете ни. Нашият любящ Небесен Отец е търпелив, състрадателен и разбиращ. Независимо кои сме или какво сме вършили, Бог иска да Го достигнем, така че да може да ни помага по пътя. Докато ни помага да се развиваме, ние ще започваме да разбираме и изпитваме истинска радост.

Защо трябва да спазвам Божиите закони?

Трябва да помним, че Бог буквално е нашият Небесен Отец. Но когато си мислим “Защо имам нужда да познавам Бог?” или “Как е възможно божествено отношение?”, ние обмисляме тези въпроси от земна гледна точка. Йоан 17:3 казва “това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил”. Разбирането на този принцип ни помага да отговорим на тези въпроси.

Библията разказва, че Бог създал “земята и всичко що е на нея” (Неемия 9:6). Всичко около нас е дар от нашия Небесен Отец. Точно както земните родители, Бог щедро осигурява децата си. И като земни деца, често приемаме тези дарове за даденост. Благодарността  започва да расте само когато се стремим да разбираме по-добре колко благословени сме.

Как Бог показва любовта Си?

Чрез Своя син, Исус

Една от върховните прояви на Божията любов към нас беше изпращането на Неговия син, Исус, на земята. Чрез ученията и благодатта на Исус, можем да чувстваме любовта на Бог, можем да бъдем опростени и да се учим как да обичаме хората около себе си.

"Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот."

Йоан 3:16

По други начини

Понякога усещане ни изпълва в един спокоен миг. Често, когато сме сред природата, когато се молим или когато служим на другите, преживяваме това чувство. Това чувство е любовта на Бог.

Чрез Неговите благословии

Можем да виждаме любовта на Бог в благословиите, които ни дава. От красотата на света до хората в живота ни, Бог постоянно ни обсипва с дарове - малки и големи, защото ни обича

Можете да опознаете Бог за себе си

​Бог познае всички от нас, и можем да го познаем също. Исус каза, “А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил” (Йоан 17:3)

Исус учил, че Бог, нашият Небесен Отец, ще бъде до нас, когато се протегнем към Него. Като изграждаме взаимоотношения с Бог, можем да разчитаме на Неговата сила за помощ с предизвикателства в живота си. Можем да започнем пътуването за опознаване на Бог, като Му се молим четем словата Му.

Елате и се поклонете на нашият Небесен Отец заедно с нас

  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook Social Icon