Какво представлява Книгата на Мормон?

Подобно на Библията, Книгата на Мормон е древен летопис, който учи за Исус Христос

Книгата на Мормон съдържа свещени писания от последователите на Исус Христос. Точно както Бог говорил на Мойсей и Ной в Библията, Той също така говорил на хората в Америка. Тези хора, наречени пророци, са написали Божието слово. Техните писания са били събрани в една книга от пророк на име Мормон. Мормон, пророк по това време, събрал тези летописи и ги съкратил в една книга.

Божият народ винаги е бил преподаван от живи пророци. Подобно на нас жените и мъжете от онези времена са се борели с изкушението, търсели са мъдрост и са водели щастлив живот, когато следвали ученията на Исус Христос. Ние можем да се разпознаем в техните истории - вдъхновени и вдъхновяващи духовни летописи. Книгата на Мормон е доказателство, че Бог обича всички Свои деца и участва в техния живот. Тя е свидетелство за истините в Библията и за божествеността и ученията на Исус Христос.

Книгата на Мормон отговаря на въпросите на душата

Книгата на Мормон ни помага да разберем основните бъпроси, които имаме в този живот:

  • Има ли живот след смъртта?

  • Какво ще стане след като умра?

  • Каква е целта на живот?

  • Как мога да намеря щастие и мир?

  • Бог, чува ли моите молитви? Познава ли ме?

  • Как мога да избягвам от греха и да науча как да се покая?

Ако искате, мисионерите могат да се срещнат с вас и да обсъдят пасажите, които отговарят на тези въпроси. Те също ще ви донесат безплатен ексемпляр на Книгата на Мормон.

Поръчвайте безплатен екземпляр на Книгата на Мормон

Прочел съм и съм съгласен с политиката на поверителност

Обещанието на Книгата на Мормон

Бог ни обещава, че ако четем Книгата на Мормон с отворено сърце и ум, Той ще ни разкрие  Своята божественост и Своята истина чрез вдъхновение от Святия Дух. Около 80 000 мормонски мисионери учат хората за тази книга в шест континента на 107 езика - и тези хора в момента изпитват това обещание. Мисионерите издават екземпляри на Книгата на Мормон безплатно, но милиони хора го считат за едно от най-ценната им вещи. Мъжете и жените от всички краища на света, от всякакъв произход, научават, че Книгата на Мормон може да ни помогне да намерим мир и вяра в този живот и вечно спасение в предстоящия живот.

Книгата на Мормон и Библията се подкрепят една друга

Вярванията на хората за Библията се различават много. Някои вярват, че Библията е абсолютно съвършена, без грешки и че е всичко, от което се нуждаем, за да въдем спасени. Други мислият, че Библията е достойна за изучаване литература, но отричат, че е доказателство за божествеността и чудесата на Христос, или че е директно откровение от Бог. Някои исбират да игнорират Библията, а други кикога не са виждали Библия, нито са имали възможността да я прочетат. 

Светиите от последните дни "вярваме, че Библията е слово Божие, доколкото е преведна правилно" (Символът на вярата 1:8). Книгата на Мормон не конкурира Библията, тя я подкрепя, увещава ни да я четем и свидетелства за истинността на посланието в нея. Човек трябва да използва Книгата на Мормон и Библията в подкрепа една на друга.

Книгата на Мормон разказва за древните завети, които Бог сключил с Неговите деца; Библията разказва за велики пророци, които също са получили тези завети чрез вяара. Книгата на Мормон свидетелстваза Христос и Неговото Единение; Библията дава информация за Неговото раждане, служение, смърт, Единение и възкресение. По този начин Библияата и Книгата на Мормон се допълват и се обогатяват една с друга.

"От устата на двама или трима свидетели ще се потвърди всяка работа."

2 Коринт. 13:1

"И когато получите тези неща, аз бих ви увещавал да попитате Бога Вечния Отец в името на Христа дали тези неща са истинни; и ако попитате с искрено сърце, с истинско намерение и вярвайки в Христа, Той ще ви изявижистината за тях чрез силата на Светия Дух."

Мороний 10:4

Как днес имаме Книгата на Мормон?

През 1823 г. Джозеф Смит бил воден от ангел до древните летописи и ги превел чрез Божията сила. Подобен на древните пророци, които дойдоха преди него, Джозеф Смит служил като Божий посланик и свидетелствал за Единението на Исус Христос и за способността на Спасителя да промени живота ни за добро.

Защо е важно Книгата на Мормон?

Принципите, записани в Книгата на Мормон - вяра в Исус Христос, покаяние, кръщение, радост, спасение - променили живота на древен народ. В наши дни Книгата на Мормон е повлияла на живота на милиони хора по света, като ги доближава до Исус Христос.

Как може Книгата на Мормон да бъде от полза за живота ми?

Писанията са нещо повече от стари думи и разкази. Те са подходящи и своевременни послания за проблемите, пред които сме изправени. Когато подхождате към четене на Книгата на Мормон, като често се питате: „Какво точно казва това?“ Ще откриете, че днес има много подходящи послания за вас. Книгата е написана, за да вдъхнови читателите да вземат решения, които в крайна сметка ще подобрят живота им и ще ги приближат до Бога. Надеждата на авторите беше, че техните думи ще доведат хората до Исус Христос и ще променят поведението си; ще вдигне тъга, несигурност и страх; ще предложи цел и насока на възгледите на хората за живота; и ще даде на хората доказателство, че Бог все още е “Бог на чудесата” (Мормон 9:10).

 

Значението на Книгата на Мормон в света може да бъде измерено в количеството на разпространяваните копия или на общото увеличение на броя на хората, които изберат да следват Исус Христос след като са прочели книгата. Най-важният ефект обаче е очевидно личен. Книгата на Мормон отговаря на въпроси, дава надежда и укрепва духовната сила в хората, една по една.

Елате и се поклонете на Спасителя

заедно с нас

  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook Social Icon