Кои са „мормоните"?

„Мормоните”, „мормонската църква” и „светиите от последните дни” са прякори за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. На всички тях липсва най-важната част на името на Църквата, името на Спасителя Исус Христос.

Президентът на Църквата на Исус Христос казал „За по-голямата част от света, Господната Църква днес е прикрита под названието „Мормонска църква“. Но ние, като членове на Господната Църква, знаем Кой я оглавява: Самият Исус Христос. За съжаление, когато чуят думата Мормон, мнозина могат да си помислят, че се покланяме на Мормон. Не е така! Ние почитаме и уважаваме този велик древноамерикански пророк. Но ние не сме ученици на Мормон. Ние сме ученици на Господ“ (‚Правилното име на Църквата‘ от президент Ръсел М. Нелсън).

Името на Църквата е дадено от Бог. „защото тъй ще се нарича Моята църква през последните дни, тъкмо Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.” (Учение и Завети 115:4) Пасажът в Книгата на Мормон в който обяснява Исус Христос важността да използваме правилното име на Господната Църква. „И как да бъде Моя църквата, освен ако не е наречена на Мое име? Защото, ако една църква е наречена на Моисеевото име, тогава тя е църквата на Моисей; или ако тя е наречена на името на човек, тогава тя е църква човешка; но ако тя е наречена на Моето име, тогава тя е Моята църква, ако е изградена върху Моето Евангелие” (Книгата на Мормон, 3 Нефи 27:8).

За да научите в какво вярваме може да четете повече на нашата страница Вярвания. Този сайт е създаден с цел хора да научат истината за вярата ни.

Елате и се поклонете на Спасителя

заедно с нас

  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook Social Icon