Кои са момчетата с вратовръзките и белите ризи?

Момчетата са мисионерите от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Църквата изпраща мисионери по целия свят. Повече мисионери са на възраст 18 - 25 г. Млади мъже и жени са доброволци и служат на собствена издръжка от 18 до 24 месеца. Те жертват време и средства, за да помагат на хората да увеличават вярата си в Исус Христос. Мисионерите работят в екип от двама.

Това, което правят мисионерите, не е ново. Исус Христос и учениците Му проповядвали по същия начин. Възкръсният Исус Христос казал на апостолите „Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух" (Матей 28:19).  

Мисионерите служат, не само за да изпълняват тази заповед, а също заради собственото си желание да споделят посланието, което им е донесло щастие, напътствие и мир. Те проповядват навсякъде за Исус Христос и Неговото Евантелието.

Имате ли други въпроси? Задайте ни ги!

  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook Social Icon