И на какво ще се надявате? Ще имате

надежда

чрез единението на Христа и силата на Неговото възкресение да бъдете въздигнати към живот вечен"

Книгата на Мормон, Етер 12:4