#НямаСлучайности

Вярвате ли в случайности? Не вярваме в тях.

Виждали ли сте някога случайност, която ви се струва твърде добра, просто да е случайност? Има дума за това: чудо. Ние сме деца на жив Небесен Отец, който ни обича повече, отколкото можем да разберем. Знаем, че Той постоянно бди над нас, ни подкрепва и ни помага всеки ден. Бог е в детайлите на живота на всеки - и големите, и малките.

Сътворение на светът - Случайност ли е?

Не смятаме така.

Много е лесно, да виждаме случайности в нещата които не разбираме. Сътворението на светът е едно на такива неща. Чрез ученията от Библията (Битие 1), ние знаем че сътворението на светът било определен акт, извършен под ръководоството на нашия Небесен Отец. Не е било просто съвпадение на науката, а събитие, пренесено чрез божествена намеса. Чудо.

Иновации на технологиите - Случайности ли са?

Не смятаме така.

В цялата история Бог е вдъхновил откриването на инструменти за постигане на Своите цели. През 1974 г. пророк Спенсър Кимбол казва: „Вярвам, че Господ е нетърпелив да сложи в нашите ръце изобретения, които ние, непрофесионалистите, дори не можем да си представим“. Оттогава се появиха много технологични постижения и какъв по-добър начин има за разпространение на учението на Исус Христос, отколкото чрез технологиите. Някой може просто да го нарече съвпадение. Ние го наричаме чудо.

Чудесата в живота ви - Случайности ли са?

Можете да решите.

Нашият Небесен Отец е Бог на чудесата, но те не винаги изглеждат така, както очакваме. Той поставя хората на пътя ви с намерение. Той ви помага чрез малки постъпки, които може да не признаем че са чудеса. Ние сме Неговите любими деца тук на земята, тогава защо не би искал да извършва чудеса за нас? Така че следващия път, когато видите случайност в живота си, помислете. Наистина ли беше случайност? Или чудо?

Възстановяването на Евангелието на Исус Христос

Не е било случайност.

Точно като чудесата, които и до днес виждаме, имаше едно много специално чудо, което се случи през 1820 г. Чрез силата и властта на Бога, истинската църква Божия била възстановена на земята. Книгата на Мормон, още едно свидетелство за Исус Христос, била преведена от същата сила и власт. 

Научете повече за възстановяването

Получете безплатен ексемпляр на Книгата на Мормон

  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook Social Icon