Бог, нашият Небесен Отец

Какво е естеството на Бог?

Бог ни познава лично. Той ни обича и отговаря на молитвите ни.

Опитвайки са да сме по-подобни на Него, ние можем да живеем с Него отново.

Всички размишляваме върху такива дълбоки въпроси като "От къде сме дошли?", "Защо сме тук?" и "Какво ще стане след смъртта?" Разбирането на естеството на Бог и Неговото дело ни помага да получим отговори на тези въпроси, като ни дава задълбочено прозрение относно нашия Небесен Отец и нас самите. Голямото семейство на човечество е създадено с божествен потенциал и по образа на нашия Отец, който иска децата Му да се развиват, да станат като Него и да се върнат да живеят с Него. Разбира се, и ние желаем същото; желаем това връщане у дома и семейството, които не помним.

 

Идеята за Бог като наш Отец не е алегорична; тя е буквална. Смъртните ни тела са научни чудеса и произведения на изкуството. Те са многообразни; смъртни тела, създадени по образа на собственото, прославено и безсмъртно тяло на Бог. В Битие 1:26 Бог казва “Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие”. Мойсей описва своят опит след като видял Бог и говорил с Него “лице в лице, както човек говори с приятеля си”. Също така Новия Завет разкрива, че Исус Христос е роден от Бог и създаден по Негов образ. По време на земния Му живот, тялото на Христос, който изглежда като нас, доказва този произход. Ние сме като своя Баща и Неговия Син, които работят заедно, за да ни помогнат да достигнем вечен и въздигнат живот с Тях в небесата.

Защо трябва да спазвам Божиите закони?

Религията в основата си насърчава съществуването на Бог. Като несъвършени хора може да ни бъде трудно да схванем  

великото естество на Бог.

Трябва да помним, че Бог буквално е нашият Небесен Отец. Но когато си мислим “Защо имам нужда да познавам Бог?” или “Как е възможно божествено отношение?”, ние обмисляме тези въпроси от земна гледна точка. Йоан 17:3 казва “това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил”. Разбирането на този принцип ни помага да отговорим на тези въпроси.

Библията разказва, че Бог създал “земята и всичко що е на нея” (Неемия 9:6). Всичко около нас е дар от нашия Небесен Отец. Точно както земните родители, Бог щедро осигурява децата си. И като земни деца, често приемаме тези дарове за даденост. Благодарността  започва да расте само когато се стремим да разбираме по-добре колко благословени сме.

Как да се доближавам до Бог?

Като всемъдър Баща Бог има по-голяма перспектива и разбиране, отколкото ние. Той знае, че, като преодоляваме трудности, можем да учим и да се доближаваме до Него.

Като смъртни хора ние се борим, препъваме се и често се проваляме. Бог не винаги ни глези въпреки истинското ни разочарование и сълзи. Той винаги признава нашия напредък. Неговото бдително око е върху нас и през всяко трудно за нас начинание, Той е там.

Чрез това знание може исински да се опознае Бог. Трябва искрено да се смиряваме пред Небесния Отец, за да се молим, благодарим и да приемаме утехата Му.

 

Небесният Отец съвършено познава и обича всеки един от нас. Със сигурност Той чувства тъга, когато изпитваме трудности, които често се случват в този живот. Той е нашият най-голям поддръжник - Баща който се радва в праведните ни постижения и предлага да ни помогне в трудностите ни.

  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook Social Icon