Книгата на Мормон

Каква е Книгата на Мормон?

Книгата на Мормон е още едно свидетелство за Исус Христос.

Възможно ли е Бог да спре да говори с човечеството след Новия Завет? Или даже след Стария Завет? Предците ни са били учени от живи пророци. Тези живи пророци са написали светите писания, които са дълбоки духовни уроци, заложени в историята на народ им. Макар че много от проблемите и въпросите на хората днес са подобни на тези, които живеещите в библейско време са имали, любящият Бог ще продължи да води децата си с допълнителни послания за надежда и мъдрост, приложими в живота им. Книгата на Мормон е точно това продължаващо откровение от Бог, което действа като свидетелство за истините в Библията, за Божеството и ученията на Исус Христос.

 

Книгата на Мормон отговаря на съществени въпроси, които всички имаме до някаква степен. Има ли живот след смъртта? Ако има - то какъв е той? Каква е целта на живота и как може да имаме щастие и мир сега? Бог познава ли ни? Чува ли той молитвите ни? Как мога да избягам от греха и как наистина да се уча, за да се покая? Как да стана по-добра своя версия?

Защо е толкова важна

„Книгата на Мормон”?

Книгата на Момрон е влияла бърху живота на милиони души по целия свят, помагайки им да се приближат истински до Исус Христос.

Когато нещо е важно, то се написва. Когато това нещо е много важно, ние го споделяме. Хора навсякъде записват събития от историята. Вземат се под внимание значимите изказвания на лидери като цяло. Пишем за нещата, които знаем, защото искаме и бъдещите поколения да ги знаят.

 

Принципите, написани в Книгата на Мормон, а именно: вяра в Исус Христос, покаяние, кръщение, радост, спасение - са променили живота на древни народи и продължават да го променят и на хората днес.

Как може да ми е от полза

Книгата на Мормон?

Писанята са много повече от просто стари слова и разкази. Те са подходящи и винаги актуални пояснения за проблемите, които имаме.

Ако се започне да се чете от Книгата на Мормон с въпроса “Какъв е истинският смисъл?”, ще се намерят много важни поуки. Книгата е написана, за да вдъхнови хората да правят това, което ще подобри живота им и ще ги приближи до Бог. Надеждата на пророците, писали я, е в това, че написаното ще води народа към Исус Христос; че тези думи ще променят поведението, ще премехват тъги, страх и несигурност, така че да се прилагат цели и напътствия в живота. И най-накрая, да има доказателство, че Бог още е “Бог на чудесата” (вж. Мормон 9:10).

Значимостта на Книгата на Мормон в света може да се измери и в бройката - колко екземпляри се раздават или колко хора са избрали да следват Исус Христос след четенето ѝ. Все пак тези данни не са важни. Най-важен е ефектът върху всеки. Книгата на Мормон отговаря на въпроси, дава надежда и увеличава духовната сила у хората стъпка по стъпка.

Навсякъде има хора, които изпитват промени в себе си след прилагане на принципите в Книгата на Мормон. За да намери значение в нея, човек не е нужно да има добро образование, може дори без висока степен на обучение да усети светите послания. Дали имат много приятели и голямо семейство, дали са богати или бедни, дали говорят който и да е език, и пр., т.е. отнася се за всеки от нас, колкото и да е различен. Всички имат едно качество, а именно - желанието да знаят и да разберат истината. А нея са намерили в Книгата на Мормон.

  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook Social Icon