Политика за поверителност

В това политика ви предоставям информация за това как обработвам вашите лични данни.

1. Кой има достъп към данните?

Thechurch.bg е моят личен сайт. Когато споделите лични данни чрез сайта споделите тези данни и с мен и с доверени трети страни, които се използват за хостинг на сайта.

а. Thechurch.bg е моят личен сайт който изпълзвам с цел да предоставя по-точна информация за моите вярвания като член на църквата на Исус Христос на светиите от последните дни наричан тук "Църквата". Личната информация за връзка, споделена чрез уебсайта, е споделена с мен, която по Ваша молба ще споделя с представители на Църквата, за да ви предостави повече информация.

б. wix.com е надеждна уеб хостинг компания. Те осигуряват разнообразие от инструменти, които могат да бъдат използвани за изграждане на уеб сайтове и те са домакините на thechurch.bg. Те събират малко количество информация, свързана с използването на техническите компоненти на уебсайта, така че те да могат непрекъснато да подобряват услугите си и да използват вашия сайт. Тук можете да получите достъп до тяхната политика за поверителност

c. google.com е надеждна уеб базирана компания, която предлага разнообразни услуги, включително имейл и уеб търсене. Те предоставят инструменти за измерване на публичното използване на уебсайт, който ми се съобщава в статистическа форма. Тук може да видите до тяхната политика за поверителност, както и изявление за тяхното съответствие с Общия регламент за защита на личните данни на ЕС тук.

2. Какви лични данни събирам?

Събирам лични данни, които (а) активно изпращате. Може да обработвам вашите лични данни с или без автоматични средства, включително събиране, записване, организация, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, подравняване или комбиниране, изтриване или унищожаване на вашите лични данни.

а. Активно изпратени данни. Изпращате ми лични данни, когато попълвате страницата за контакт на thechurch.bg. Това е напълно опционално. Ако не желаете да поискате допълнителна информация, това няма да повлияе на възможността Ви да използвате уебсайта за информационни цели. Във всеки такъв случай ще знаете какви лични данни ми предоставяте, защото активно и доброволно изпращате данните.

Ако вие или някой друг ми предостави личната ви информация за контакт и искате да ме помолите да не се свързвам с вас, моля, свържете се с мен на адрес TheChurchBG@gmail.com и ще изтрия информацията ви.

Когато посетите thechurch.bg, сървърът (използващ лог файлове или филтриращи системи) може да събира информация, която вашият уеб браузър изпраща по всяко време, когато посещавате уебсайт. Тази информация може да включва, но не се ограничава до адреса на интернет протокола (IP адрес), типа на браузъра, операционната система, езиковите предпочитания, всяка препращаща уеб страница, която сте посетили преди да дойдете на моя сайт, датата и часа на всяка заявка за посетител, информация, която търсите в моите ресурси, както и друга информация, събрана от "бисквитки" или подобни технологии. Моля, прочетете правилата ни за "бисквитките", за да научите повече за "бисквитките" и подобни технологии и как ги използвам.

3. За какви цели обработвам лични данни?

Обработвам лични данни единствено с цел да помагам на другите да станат по-добре информирани относно вярванията на членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.

Може да използвам лични данни (a) да се свързвам с вас, (б) да изпълнявам искания, които правите, (в) да персонализирам функциите или съдържанието на моите инструменти или услуги. В този контекст правната основа за моята обработка на личните ви данни е или необходимостта да изпълнявам задълженията, които имам към вас, въз основа на искания, които сте направили.

Мога също да използвам вашите лични данни за вътрешни цели, включително анализ на данни и изследвания. В тези случаи базирам обработката си върху законни интереси в поддръжката и подобряването на thechurch.bg.

4. С кого споделям лични данни?

Споделя вашите лични данни с други лица при следните обстоятелства:

а. Доставчици на трети страни. Може да предоставя лични данни на трети страни за обработката им при извършването на функции от мое име като процесори за обработка на данни (например поддръжка, сигурност, анализ на данни, хостинг, услуги за измерване и т.н.).

б. Правни изисквания. Може да получа достъп и да разкривам вашите лични данни или други изявления, ако имам добросъвестно убеждение, че това се изисква при призовка, съдебно или административно разпореждане или по друг начин се изисква от закона. Освен това може да разкрия личната ви информация и друга информация: както се изисква от закона или да упражнявам или да защитавам законни права; да вземе предпазни мерки срещу отговорност; да защитава правата, имуществото или безопасността на ресурсите на всяко лице или на широката общественост; да поддържам и защитавам сигурността и целостта на моите услуги или инфраструктура; да защитя себе си и моя сайт от измамни, злоумишлени или незаконни употреби; да разследва и да се защитава срещу искове или твърдения на трети лица; или да помогне на правителствените правоприлагащи органи.

5. Къде съхранявам лични данни?

Вашите лични данни се съхраняват сигурно от надеждните услуги, използвани за хостинга на thechurch.bg. Тялото на уебсайта се съхранява и хоства от wix.com. Изпратените лични данни за контакти се съхраняват сигурно в базата данни на техните сървъри, които са в Европа и Съединените щати. За да ми помогнете в по-доброто удовлетворяване на вашите искания, копие от изпратения формуляр се изпраща на моя личен имейл чрез скрипт на Google, за да ме уведоми за молбата ви.

6. Как да защитя личните данни?

Вашите лични данни са защитени на сървърите wix.com и google.com, и двете отговарят на изискванията и са сертифицирани от Рамката за защита на личните данни между ЕС и САЩ и Швейцарската американска рамка за защита на личните данни. Притежавам и наблюдавам профилите с достъп до тези данни. Всяка от двете компании може да има достъп до вашите данни като част от поддръжката и да подобрява сигурността на своите услуги. Обаче тъй като не мога да гарантираме пълната сигурност на технологиите за шифроване, използвани за защита на вашите данни, моля, внимавайте, когато изпращате лични данни онлайн.

7. Колко време запазвам личните данни?

Съхранявам събрани лични данни, включително информация, събрана чрез изпращане, за разумен период от време, за да изпълня посочените по-горе цели за обработка. След това го архивирам за периоди от време, изисквани или необходими по закон или правни съображения. Когато вече не се изисква архивиране, изтривам лични данни от моите записи.

8. Как можете да получите и поправите личните си данни?

Аз се старая да поддържам точността на личните данни и да разчитам на Вас, за да гарантира, че личните ви данни са пълни и точни.

Можете да поискате достъп до личните си данни и да проверите, поправите или поправите (включително актуализирането). Можете също така да поискате ограничаване на обработката и изтриването на личните ви данни. За да извършите някое от тези действия, моля, свържете се с мен на адрес thechurchbg@gmail.com.

9. Дата на влизане в сила и изменения.

Това известие влиза в сила от 1 декември 2018 г. и може да бъде изменено от време на време.

10. Свържете се с мен.

Ако след прочитането на тази политика все още нямате въпроси за обработката на личните ви данни, моля, свържете се с мен на thechurchbg@gmail.com.

  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook Social Icon