Семейна История

Семействата са в основата на плана за щастие на Небесния Отец. Той е подготвил начин семейните отношения да продължат през цялата вечност. Участвайки в службата за храмовата и семейната история, ние откриваме повече за себе си и нашите предци и се свързваме с тях, изпълнявайки нужните евангелски обреди. Докато помагаме на починалите си членове на семейството, можем да увеличим влиянието на Духа в живота си и да задълбочим свидетелствата си за плана за спасение и Господ Исус Христос.

Какво е семейна история? 

Църквата предоставя много ресурси, за да ви помогне да откриете семейната си история и да свържете семейството си чрез храмова работа за вашите мъртви. FamilySearch.org е инструментът на Църквата за намиране и подготовка на фамилни имена за храмовите обреди и запазване на семейните спомени. Сайтът има информация за повече от 3 милиарда починали хора и информация от над 100 страни, включително записи за раждане, брак и смърт, преброявания, завещания, поземлени документи и други.

Посетете FamilySearch.org тук:

Защо правим семейна история? 

Старейшина Дейл Г. Ренлънд е казал, "Когато събираме своята семейна история и посещаваме храма за нашите предци, Бог излиза обещани благословии едновременно от двете страни на завеса." Семейна история може да е източник на щастие в момента, и за вечността.

  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook Social Icon