И ето, Той идва при своите си, та спасението да може да дойде при чедата човешки, тъкмо чрез вяра в Неговото име; и даже след всичко това те ще Го считат за човек и ще казват, че в Него има дявол, и ще Го бичуват, и

ще Го разпънат.

И на третия ден Той ще се вдигне от мъртвите"

Книгата на Мормон,

Мосия 3:9-10