е нещо, за което се надяваме, но не виждаме; ето защо, не оспорвайте затова, че не виждате..."

Книгата на Мормон, Етер 12:6

Научете за живата вяра като четете Книгата на Мормон. Тя е още едно свидетелство за Исус Христос. Вземете си по един безплатен екземпляр!

Вярата