Вярата

е нещо, за което се надяваме, но не виждаме; ето защо, не оспорвайте затова, че не виждате..."

Книгата на Мормон, Етер 12:6